Proces opravke vozila počinje otvaranjem radnog (servisnog) naloga. Svaki nalog ima podatke o stranki i vozilu, kao i spisak radova i delova koje treba ugraditi. Svaki nalog ima broj i atribute koji označavaju status:

Z – radni nalog je zaključen
L – nalog za limarske radove
f – kreirana je faktura na osnovu RN
t – kreirano je trebovanje po RN
r – urađena je rezervacija po RN

Koriste se sledeće komande:

Alt-F1 – Pregled operacija sa nalogom

F2 – Kreiranje novog radnog naloga

F3 – Brisanje radnog naloga

F4 – Izmena radnog naloga

F5 – Štampa radnog naloga

Shift-F5 – Štampa RN na originalnom obrascu

Alt-F5 – Štampa procene po radnom nalogu.

F6 – Kreiranje faktura na osnovu RN. Ako u okviru RN ima više definisanih tipova faktura ili registratora, kreiraju se posebne fakture po svakoj tarifi.

Alt-F6 – Kreiranje otpremnice na osnovu radnog naloga.

Shift-F6 – Štampanje fakture/otpremnice urađene na osnovu radnog naloga.

Ctrl-F6 – Specifikacija selektovanih radnih naloga. Cene za artikle se uzimaju sa odgovarajućih faktura.

F7 – Selekcija naloga po raznim kriterijumima.

F8 – Zakazivanje

F9 – Trebovanje. Unose se trebovani delovi. Generiše se interni prenos iz repromaterijala u servis i vezuje za tekući RN.

SH-F9 – Trebovanje kompletne količine sa RN. Pogodno za manje radne naloge koji se u celosti realizuju.

F10 – Kreiranje MP paragona i štampanje fiskalnog isečka na osnovu radnog naloga.

Shift-F10 – Zaključenje smene u kasi, pregled tekuće smene.

Alt-F10 – Razne operacije sa fiskalnim uređajem: Z-izveštaj, dijagnostika, …

Ctrl-F10 – Pregled kupaca i kartica.

F11 – Štampa radnog naloga (FR).

/ – Izbor svih/otvorenih radnih naloga

Alt-O – Kontakti sa strankom.

Z – Zaključivanje radnog naloga. Ukoliko je selektovano više naloga, program ih sve zaključuje.

T – Uporedni pregled trebovanih i planiranih količina po RN

R – Rezervacija artikala po RN. Kreira se profaktura i svi artikli na radnom nalogu se rezervišu. Ponovno aktiviranje komande briše odgovarajuću profakturu.

L – Radni nalog se označava kao „limarski radovi“

Alt-S – Storniranje naloga. Nalog dobija oznaku stornirano, a storniraju se i sva trebovanja po radnom nalogu (samo ako je nalog zaključen). Stornirani nalog se dalje ne može menjati.

Tab, Space – Selekcija radnog naloga

Alt-I – Interna napomena.