SISTEMSKE OPCIJE – TRANSFER I CLIPBOARD

Ovo su opcije koje služe za podešavanje transfera podataka i rada sa clipboardom.

SELEKCIJA ARTIKALA – CLIPBOARD – Bira se metod selekcija artikala kod rada sa clipboardom.

SELEKCIJA ARTIKALA – TRANSFER – Metod selekcija artikala prilikom transfera podataka.

SELEKCIJA PARTNERA – CLIPBOARD – Bira se metod selekcije partnera prilikom rada sa clipboardom.

SELEKCIJA PARTNERA – TRANSFER – Metod selekcije partnera prilikom transfera.

OZNAKA FIRME – Šifra firme koja se koristi u ekportu podataka o isporuci robe.

OZNAKA FIRME DUŽA – Duža šifra firme.

PROVERA PODATAKA KOD UČITAVANJA IZ CLIPBOARDA – Da li prilikom učitavanja iz clipboarda treba pre snimanja proveriti sve podatke. Posebno se podešava za profakture, fakture i interne naloge.

KOMUNIKACIONI DIR – Dir predviđen za komunikaciju (MAIL SEND/REC)

EXPORT/IMPORT DIR – Dir predviđen za export/import