Fiskalni uređaji

MODEL FISKALNOG UREĐAJA – Bira se model fiskalnog uređaja. Može se izabrati „TEST“, što označava probni mod u kome se ne obrađuju poslati podaci. Spisak podržanih fiskalnih uređaja možete videti ovde:

spisak podržanih fiskalnih uređaja

DIR ZA KOMUNIKACIJU – Bira se direktorijum preko koga se komunicira sa WingsFiskal programom.

ZA ARTIKAL SE ISPISUJE – Šta će se ispisivati za artikal na fiskalnom računu. Uobičajeno se može izabrati artikal, ali treba imati u vidu da fiskalni uređaj ne prihvata više artikala istog naziva, bez obzira na različite šifre. U tim situacijama je dovoljno staviti da se kao deo artikla stavlja i ID broj ili šifra.

ČEKANJE NA ODGOVOR – Koliko sekundi se maksimalno čeka na odgovor fiskalnog uređaja. Ukoliko nema odgovora, izdaje se upozorenje. AKo se za ovaj parametar zada 0, ne čeka se na odgovor fiskalnog uređaja.

SIGNAL ZA FIOKU – Parametar u ms koji se šalje fioci za otvaranje.

UČITAVANJE BROJA RAČUNA – Da li se prilikom štampe fiskalnog isečka učitava i broj firkalnog isečka. Ovo nije podržano na većini fiskalnih uređaja.

DOMAĆA SLOVA – Da li će se na uređaj slati naša slova ČŽŠĆĐ.

ALT.METOD FISKALIZACIJE – Ova opcija uključuje alternativni metod određivanja ID brojeva za artikle koji se fiskalizuju. Umesto klasičnog ID broja, generišu se posebni ID brojevi za sve artiikle koji se fiskalizuju. Ovom opcijom se može prevazići problem velikih lager lista koje ne mogu da stanu u fiskalni uređaj.
Kad se uključi ova opcija treba uraditi još sledeće:
Artikli -> a_fis, staviti sve nule
Db_table, artkat, staviti brojač nula
(ne mora da se radi indeksiranje)

AUTO OTVARANJE FIOKE – Da li posle štampe fiskalnog isečka treba otvoriti fioku.

Za komunikaciju sa fiskalnim uređajem App koristi pomoćni program WingsFiskal.

Uputstvo za WingsFiskal.

Dijagnostika i rešavanje problema