SISTEMSKE OPCIJE – NIVELACIJE

ELEMENTI NIVELACIJE – Elementi za svaku nivelaciju

NIVELACIJA PO FAKTURI – Kako će se raditi nivelacija po svakoj fakturi: samo za prodatu količinu, u jednom smeru, u oba smera. Podešava se i šifra registratora u koji se upisuju ovakve nivelacije.

NIVELACIJA PRI KALKULACIJI – Da li će se raditi nivelacija po kalkulaciji i u koji registrator.

UPIS VREDNOSTI U NIVELACIJAMA – Da li se umesto cene u nivelacijama upisuje vrednost.

NIVELACIJA PO INT.NALOGU – Da li se radi nivelacija po int.nalogu i u koji registrator.

REGISTRATOR ZA KOREKCIJE NIVELACIJAMA – U koji registrator se upisuju korekcije nivelacijama.