SISTEMSKE OPCIJE – OTPREMNICE

REALIZACIJA OTPREMNICA – Kako će se realizovati otpremnica po kreiranju. Ako se izabere „trenutna“ realizacija, količine se odmah smanjuju. Ako se izabere odložena realizacija, količine ostaju na stanju, a kasnije se posebnom komandom skida stanje. „Proverava se“ služi za proveru načina realizacije kod svake otpremnice. „Kontrola“ je poseban tip realizacije koja trenutno skida količine, ali ostavlja posebnu oznaku „#“ za kontrolu izlaza robe iz magacina.

REZERVACIJE PO ODLOŽENIM OTPREMNICAMA – Ako je ova opcija uključena, svaka odložena otpremnica povećava rezervacije kod kreiranja, a smanjuje kod izmene/brisanja dokumenta.

ŠTAMPANJE OTPREMNICE PRILIKOM KREIRANJA – Ukoliko se ova opcija uključi, prilikom kreiranja otpremnice će se automatski odštampati odgovarajući dokument. Akcija se može ograničiti na sve, realizovane ili nerealizovane otpremnice.

ELEMENTI OTPREMNICE – Izbor elemenata koji se učitavaju kod svake otpremnice.

REALIZACIJA U SLUČAJU DA NEMA DOVOLJNO ARTIKALA – Ukoliko prilikom realizacije otpremnice nema dovoljno artikala na zalihama, izdaje se upozorenje ili se zabranjuje realizacija. Ukoliko je uključeno samo upozorenje, otpremnica će biti realizovana. Ukoliko se isključi ova opcija, otpremnica neće biti realizovana u bilo kom slučaju ako nema artikala na zalihama.

ELEMENTI KOJI SE KOPIRAJU OTP->FAK – Lista elemenata koje treba kopirati prilikom kreiranja fakture iz otpremnice.

KOD LIN.UNOSA NUDI SE – Da li će se kod linijskog unosa nuditi količina 0, 1 ili količina iz pakovanja (zadaje se u alt.šiframa).

DATUM OTPREMNICE JE DPO SA FAKTURE – Ako je ova opcija uključena, kod kreiranja fakture odgovarajuća otpremnica uzima datum prometa fakture.

IZMENA DATUMA KOD REALIZACIJE – Kod realizacije otpremnice se menja datum i vreme otpremnice na tekući datum i vreme.