POCKET PC – PODEŠAVANJA

Ova opcija služi za podešavanje veze sa PocketPC uređajima.

DIR ZA SINHRONIZACIJU SA POCKET PC – Naziv direktorijuma preko koga se prenose podaci u PocketPC. Isti ovaj dir treba zadati i u DesktopApp, u okviru parametra „Dir to monitor“.

TIP FAKTURE IZ POCKET PC-A – Oznaka tipa fakture koja se koristi kod kreiranja profakture kod terenske prodaje.

ZALIHE ZA POCKET PC – Koje količine treba preneti u PocketPC.

REG.PROFAKTURA ZA POCKET PC – Profakture iz PocketPC-a se kopiraju u izabrani registrator.

ARTIKLI U POCKET PC-U – Da li se u PocketPC kopiraju svi artikli ili samo selektovani.

NAZIV ARTIKLA U PPC-U – Naziv artikla može imati i šifru.

ZA KUPCA SE PRENOSE PODACI – Osim osnovnih podataka o kupcu, mogu se preneti i dodatni podaci koji se biraju u ovoj opciji.

APP DEFINIŠE VALUTU I RABAT – Prilikom učitavanja profaktura iz PocketPC-a se uzimaju podaci o valuti plaćanja i rabatu koji su definisani na partneru, a ne iz PPC-a.