U okviru ovih opcija se podešavaju parametri vezani za proizvodnju: radni nalozi, sastavnice, …

ELEMENTI RANOG NALOGA – Izbor zajedničkih elemenata svih radnih naloga.

ELEMENTI REDA KOD RADNIH NALOGA – Izbor elemenata koji će se prikazivati prilikom unosa sirovina i gotovih proizvoda u radnom nalogu.

ELEMENTI REDA KOD SASTAVNICA – Izbor elemenata koji će se prikazivati kod unosa sastavnica.

NEDOVOLJNA KOLIČINA U PROIZVODNOM NALOGU – Izbor akcije u slučaju da se u radnom nalogu unese veća količina sirovine od raspoložive.

REKALKULACIJA CENE GOTOVOG PROIZVODA – Uključenjem ove opcije se uvek prilikom snimanja i zaključenja radnog naloga sabira vrednost svih sirovina i troškova i ta vrednost dodeljuje vrednosti gotovog proizvoda. Takođe se menjaju sve otpremnice gotovih proizvoda. Veoma je važno da svaki radni nalog ima samo jedan gotov proizvod, jer se u suprotnom NEĆE dodeljivati vrednost.

UPIS CENE KOD KORIŠĆENJA SASTAVNICE – Ova opcija služi za automatsko popunjavanje cene gotovog proizvoda kod korišćenja sastavnice (F6). Ukoliko se opcija isključi, cena proizvoda se neće menjati (na primer, kod korišćenja planskih cena).

KOMPRESIJA LISTE SIROVINA – Uključenjem ove opcije se pri svakom snimanju radnog naloga „komprimuju“ sve trebovane sirovine.

ISTI BROJ INT.NALOGA I PROIZVODNOG NALOGA – Ako se uključi ova opcija, svaki upis proizvodnog naloga automatski upisuje isti broj i u odgovarajuće trebovanje i otpremnicu gotovih proizvoda.

METOD GENERISANJA PO SASTAVNICI – Kada se koriste sastavnice, ova opcija bira način kako će program postupati u slučaju nedovoljnih količina.

  • 1-Puna količina po sastavnici – Bez obzira na stanje sirovina, program generiše za svaku stavku pune količine. Ukoliko stavke imaju alternative, uzima se uvek osnovna stavka.
  • 2-Do raspoložive količine – Stavke se generišu samo do raspoložive količine na zalihama.
  • 3-Puna količina sa zadnjom alternativom – Kao u prvom slučaju, program bez obzira na stanje generiše sastavnice sa pounim količinama. Ali u slučaju da artikal ima alternative, koriste se sve alternative redom. Ako sve alternative nemaju dovoljno zaliha, uzima se potrebna količina sa zadnje stavke, bez obzira na stanje.

NAPOMENA: Ovaj parametar se čuva na nivou programa.