ELEMENTI NALOGA ZA BLAGAJNU – Opciono isključivanje delova naloga za blagajnu.

IZMENA ATRIBUTA POREZA USLUGA – Da li se prilikom unosa usluga mogu menjati podaci o porezima.

TIP IZVEŠTAJA O IZDATIM FAKTURAMA – Svi izvećtaji u meniju Poslovanje/Izdate fakture mogu za svaku fakturu davati više detalja (varijanta 1) ili samo kupca i iznos (varijanta 2). Ovde se to podešava.

SUVIŠNI ELEMENTI U IZVEŠTAJIMA – Svi izveštaji o izlazu i ulazu artikala imaju neke elemente koje je potrebno uvek zadati za svaki traženi izveštaj. Ukoliko neke elemente ne treba zadavati (na primer, firma nema maloprodaju), ovaj parametar omogućava da se određeni elementi izbace i od tada više neće biti traženi prilikom izrade izveštaja.

ZABRANA KNJIŽENJA ZA PERIOD – Preko ove opcije se podešava period u kome se zabranjuje svako knjiženje. Obično se uključuje posle knjiženja tog perioda.

ŠTAMPA PO VRSTAMA ARTIKALA – Da li se koriste skriptovi koji daju dokument po vrstama?

KNJIŽENJE U-ARTIKALA U KEPU – Da li u KEPU treba knjižiti U-artikle?

DOD.NAZIV PARTNERA U NALOGU

PRIKAZ ALARMA NA ULAZU U PROGRAM – Da li će se prikazivati aktivni alarmi kod ulaza u program.

TRAJNO ZAKLJUČAVANJE POPISA – Da li se popisi mogu otključavati.

EXPORT PODATAKA – Izbor programa koji rade eksport podataka.