Ova opcija služi za masovno slanje IOS-a mailom. IOS se u PDF formatu šalje kao fajl uz poruku.

Partneri: biraju se partneri kojima se šalju mailovi. Mogući izbor je svi, označeni, neoznačeni i tekući.

Funkcija: moguće je izabrati funkciju osoba kojima se šalje mail. Na primer, ako izaberete „komercijala“, slaće se mail samo komercijalistima. Ako se polje ostavi prazno, šalje se svima.

Kartica partnera: Da li se mail šalje svima ili samo firmama koje imaju dospeo dug ili promet. Ukoliko se izabere slanje dužnicima, posebno se unosi granica duga (veći od) i tolerancija u kašnjenju dana.

Datum IOS-a: datum pod kojim se generiše IOS.

Subject: unosi se subject poruke.

Poruka: zadaje se tekst poruke. U tekstu se mogu koristiti posebne oznake koje se menjaju konkretnim podacima:

#firma# – Naziv firme
#ime# – Ime i prezime kontakt osobe
#adresa# – Adresa firme
#mesto# – Mesto
#pib# – PIB firme
#dug# – Ukupan dug firme
#dos# – Dospeo dug firme

Upiši u dnevnik: da li se slanje maila upisuje u dnevnik kontakta. Ukoliko se ova opcija uključi, kasnije se može precizno videti kada je i kome slat IOS na ovaj način.

Samo prvi mail: Ukoliko jedan partner ima više kontakta, uzima se se samo prva stavka (osnovni mail).