Ova opcija služi za slanje mailova izabranim korisnicima. Prvo je potrebno uneti parametre za slanje:

mail-1

Partneri: biraju se partneri kojima se šalju mailovi. Mogući izbor je svi, označeni, neoznačeni i tekući.

Funkcija: moguće je izabrati funkciju osoba kojima se šalje mail. Na primer, ako izaberete „komercijala“, slaće se mail samo komercijalistima. Ako se polje ostavi prazno, šalje se svima.

Kartica partnera: Da li se mail šalje svima ili samo firmama koje imaju dospeo dug ili promet. Ukoliko se izabere slanje dužnicima, posebno se unosi granica duga (veći od) i tolerancija u kašnjenju dana.

Subject: unosi se subject poruke.

Poruka: zadaje se tekst poruke. U tekstu se mogu koristiti posebne oznake koje se menjaju konkretnim podacima:

#firma# – Naziv firme
#ime# – Ime i prezime kontakt osobe
#adresa# – Adresa firme
#mesto# – Mesto
#pib# – PIB firme
#dug# – Ukupan dug firme
#dos# – Dospeo dug firme

Ove skraćenice se mogu birati aktiviranjem komande Alt-S.

Datoteka: uz poruku se može poslati i proizvoljna datoteka koja se ovde zadaje.

Upiši u dnevnik: da li se slanje maila upisuje u dnevnik kontakta. Ukoliko se ova opcija uključi, kasnije se može precizno videti kada je i kome slat mail. Ukoliko jedan partner ima više kontakta, upisuje se samo jedna stavka.

Samo prvi mail: Uzima se samo prvi mail iz spiska definisanih mailova.

Kada se potvrde svi podaci, program po zadatim parametrima učitava iz baze sve kontakte koji zadovoljavaju uslov i ispisuje tabelu za slanje maila.

Kako sve možete koristiti ovu opciju, pogledajte u sledećem tekstu.