Slanje obračuna na e-mail

Ova opcija služi za slanje obračuna u PDF formatu na mail adresu svakom radniku. Pre korišćenja je neophodno na svakom radniku uneti odgovarajuću mail adresu. Zatim se svakom radniku šalje mail, a uz poruku je PDF sa odgovarajućim obračunom.

plate-isp