SPECIFIKACIJA POREZA MP – Ovaj izveštaj služi za obračun poreza u MP po prosečnim ukalkulisanim stopama. Za zadati period („period za ukalkulisanu stopu“) i izabrani MP objekat, pravi se specifikacija ulaza robe, po poreskim stopama. Uzimaju se u obzir sva dokumenta: popisi, nivelacije cena, prenosi iz VP, prenosi iz drugih MP, kao i prenosi iz objekta u druge MP. Na osnovu toga se pravi raspodela poreza. Zatim se uzimaju svi pazari u datom periodu („obračun poreza za“) i raspodeljuju se po izračunatoj raspodeli.

NAPOMENA: U izabranom periodu ne sme biti izmene poreskih stopa po artiklima!