SPECIFIKACIJA PRODAJE – Ovaj izveštaj svu robu prodatu kroz fakture i maloprodaju razvrstava po registratorima izlaznih faktura i po prodavnicima (MP). Izveštaj se može filtrirati po vremenskom periodu i po vrstama artikala.