SPECIFIKACIJA ARTIKALA I POREZA

Spisak prodatih artikala, odgovarajuća nabavna vrednost, prodajna vrednost, porez, popust. Na kraju se daje rekapitulacija po porezima.