SPECIFIKACIJE ČEKOVA GRAĐANA

Unete čekove treba evidentirati kroz specifikacije za čekove na osnovu kojih se dobija novac od poslovnih banaka. Sve specifikacije su numerisane, imaju datum, oznaku prodavnice, banke i ukupan iznos svih čekova. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje specifikacije. Ovom komandom se ručno kreira specifikacija. U dobijenoj maski treba uneti osnovne podatke (broj, datum, banku, prodavnicu) i iz ponuđenog spiska čekova selektovati one koje želimo da upišemo na specifikaciju. Biće ponuđeni samo čekovi izabrane banke odnosno prodavnice. Snimanjem specifikacije svi čekovi bivaju označeni kao „realizovani“. Kreirana specifikacija se automatski knjiži na karticu banke kao odgovarajuće zaduženje.

F3 – Brisanje specifikacije samo skida oznaku sa čekova (realizovano) i može se bez problema koristiti više puta.

F5 – Štampanje specifikacije. Ukoliko nema selektovanih specifikacija, štampa se tekuća specifikacija. Ako je selektovano više specifikacija, biće zbirno štampane sve selektovane specifikacije. Sličan je efekat i naredbe Shift-F5.

Ctrl-F5 – Zbirna specifikacija čekova.

Alt-F5 – Specifikacija čekova za eskontovanje.

F7 – Automatska realizacija čekova i kartica. Iz ponuđenog menija treba izabrati željenu opciju.

– Po prodavnicama. Ova opcija omogućava najjednostavniju i najbržu obradu čekova. Prvo treba zadati vremenski interval. Zatim se svi čekovi u zadatom intervalu sortiraju po prodavnicama i bankama i kreira se potreban broj specifikacija. Sve su već selektovane, dovoljno je samo aktivirati komandu za štampu.

– Po bankama. Automatska realizacija, ali se specifikacije razvrstavaju isključivo po bankama. U odnosu na prethodnu opciju, korišćenjem ove se dobija manje specifikacija.

– Specifikacija platnih kartica. Kartice se razvrstavaju po bankama i prave se odgovarajuće specifikacije.