SPISAK KUPACA SA DUGOVIMA – Za zadati period se daje saldo kartica u tom periodu, kao i sva dospela potrživanja za taj period.