SPISAK KUPLJENIH ARTIKALA – Za izabrani vremenski interval, jedan ili više magacina i tipova artikala, dobija se spisak artikala koji su ušli (kupljeni). Spisak sadrži naziv artikla, kupljenu količinu, nabavnu i
prodajnu vrednost