SPISAK PRODATIH ARTIKALA – Izveštaj daje pregled prodatih artikala u nekom periodu. Za svaki artikal se daje prodata količina, nabavna i prodajna cena u dinarima. Može se birati vremenski interval, magacin, prodavnica i tipovi artikala koji ulaze u izveštaj.