STANJE NA ODREĐENI DAN – Za izabrani magacin i period, računa se stanje na određeni dan. Pri tome se može izabrati prikaz samo nabavnih cena, samo prodajnih ili i nabavnih i prodajnih cena. Opcija „obrada nabavnih cena“ odredjuje kako ce se računati nabavne cene. Naime, pri određivanju stanja na dan prvo se formira kartica artikla. Neka je to sledeća kartica:

OPIS  ULAZ  IZLAZ  STANJE NAB.CEN PRO.CEN
----------------------------------------------
Ul.1   10        10   80   100
F.23        1    9   90   100
----------------------------------------------

Znači, bio je ulaz po nab.ceni od 80 dinara, a izlaz je (pogrešno) po 90 dinara. Postavlja se pitanje koje je trenutno stanje? Evidentno je stanje 9 kom, ali nije lako odrediti nabavnu cenu. Program u ovom slučaju računa prosečnu nabavnu cenu i tako se dobija: 10×80 – 1×90 = 710 / 9 = 78.89, pa je stanje 9 kom x 78.89. Ukoliko se izabere opcija TEKUĆA cena, za nabavnu cenu se uzima trenutna cena iz pregleda zaliha. Ako se izabere ZADNJA cena, uzima se poslednja cena sa kartice (u našem primeru je to 90 din).

Ukoliko se zalihe vode po referentnim cenama, najbolje je izabrati opciju „zadnje cene“. Pre toga je preporučljivo uraditi korekciju referentnih cena.

Opcija PRIKAŽI SAMO RAZLIKE prikazuje samo artikle kod kojih se saldo ne slaže sa razlikom prometa. Tada se u zagradi prikazuje i iznos razlike.

NAPOMENA: U izveštaj NE ulaze artikli koji imaju uključenu opciju „nepromenljiva količina“. Takođe se ne uzimaju delimične automatske nivelacije po izdatim fakturama.