STANJE SVIH DUGOVA – Izveštaj o dugovima, ali daje sva potraživanja (i ona koja još nisu dospela).