STANJE ZALIHA KOD PARTNERA – Za svakog partnera se automatski otvara pridruženi magacin sa proizvoljnom robom. Ova opcija daje mogućnost da se izlista stanje robe kod svih partnera zajedno. Uzimaju se cene koje korisnik izabere.