STANJE ZALIHA KOD SVIH PARTNERA – Daje zbirni pregled svih artikala koji se nalaze kod partnera.