STAROST ZALIHA – Ovaj izveštaj procenjuje starost svih zaliha. Za zadati datum se uzimaju svi ulazi (popisi, ulazne kalkulacije i otpreme gotovih proizvoda) i izlazi (fakture, evidencije MP i utrošak sirovina). Za ulaze se mogu selektovati registratori koji se uzimaju u obzir. Interni nalozi se uzimaju u obzir samo ako generišu ulaz ili izlaz. Na primer, ako se traži starost zaliha magacina M1 i M2, uzeće se u obzir interni prenosi u ili iz M1/M2, kao i interni ulazi i izlazi, ali će prenosi M1->M2 biti ignorisani, jer ne menjaju starost zaliha. ZALIHE STARIJE OD određuje minimalan broj dana starosti koji ulazi u izveštaj. Opcija BROJ MESECI ZA REKAPITULACIJU određuje na koliko meseci će se praviti rekapitulacija starosti. Opcija PRETHODNA GODINA uključuje u obračun i zadati broj prethodnih godina. Uzimaju se sva dokumenta iz prethodnih godina, a popis samo od najstarije zadate godine, ostali popisi se ignorišu.

Zatim se FIFO metodom skidaju zalihe i ostatak se ispisuje kao rezultat. Za svaki artikal se ispisuje datum nabavke, nabavna cena sa troškovima i vrednost. Na kraju se daje rekapitulacija starosti zaliha po mesecima stajanja, kao i procenat na ukupne trenutne zalihe. Pri odredjivanju broja meseci uzima se da svaki mesec ima 30 dana i rezultat se zaokruzuje. Na primer, ako je starost zaliha 80 dana, 80/30 = 2.66, uzima se da je starost 3 meseca.

Kolona PREOSTALA KOLIČINA je količina koju program dobija kao stanje na datum koji se zadaje u parametrima. Kolona SLOBODNA količina je TRENUTNO stanje u svim magacinima umanjeno za sve rezervacije (ovaj podatak nema veze sa zadatim datumima).

Izveštaj osim prave nabavne cene daje i nabavnu cenu dobijenu metodom prosečnih nabavnih cena. Rezultat će se poklopiti sa ostalim izveštajima iz programa (na primer, Ukupan ulaz/izlaz) samo pod uslovom da nisu korišćeni interni ulazi i izlazi, kao i da ne postoje negativne količine na zalihama.

VAŽNA NAPOMENA: Kontrolni popisi se NE uzimaju u obzir!