STATISTIČKI IZVEŠTAJ – Ovaj izveštaj daje podatke neophodne za popunjavanje RAD-1/P obrasca. Može se raditi za sve radnike ili samo za izabranu radnu jedinicu.

– Uzimaju se u obzir samo klasični obračuni zarada (bez bolovanja preko 30 dan, porodiljskog…)

– Za svaki mesec mora postojati tačno jedan završni obračun, sa koga se i uzimaju podaci. Ukoliko se za neki mesec pojavi više završnih obračuna, ispisuje se upozorenje.

– Kod generisanja izveštaja zadaje se interval od-do. Za tekuće podatke (tabele 1, 4, 5) uzima se obračun iz meseca koji odgovara datumu DO.

– Radnici koji imaju popunjen parametar „proc.radn.vremena“ se smatraju kao radnici sa nepunim radnim vremenom.

– Izveštaj ne odvaja zarade koje su isplaćene za zakašnjenjem dužim od 12 meseci.

– Izveštaj ne odvaja nagrade, premije i bonuse koji se ne isplaćuju svakog meseca (tabela 2).

– program nema informaciju o broju zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji, pa prepisuje podatke o radnicima koji su primili zaradu.