Ovom opcijom se unose stavke narudžbenice. Unos je moguć u ekranskom i u linijskom modu, pri čemu svaki korisnik bira način unosa. Kod linijskog unosa se zadaju redom šifre željenih artikala, količine i (eventualno) cene, dok se kod ekranskog unosa iz tabele artikala biraju željeni i kod njih se unosi količina i cena. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog artikla.

F3 – Brisanje stavke narudžbenice.

F4 – Pregled svih stavki narudžbenice. Redosled stavki se može menjati komandama „+“ i „-„.

Shift-F4 – Pregled podataka o narudžbenici (težina, zapremina, cena, …)

F5 – Skraćena kartica artikla

Ctrl-F5 – Pune kartice artikla

F6 – Sortiranje artikala na narudžbenici po nazivu ili šifri artikala.

Ctrl-F6 – Razne import opcije. Učitavanje količina iz pripremljenog fajla ili profakture. Opcija „Učitavanje iz svih profaktura“ za zadati period uzima sve stavke iz nerealizovanih profaktura i upisuje za naručivanje razliku rezervisane i raspoložive količine. Može se izabrati učitavanje količina sa profaktura, bez umanjenja za trenutno stanje, kao i sumiranje dobijenih količina.

XLS – Potrebno je da se formira XLS u kome su kolone redom šifra, količina i cena, a može se posle cene staviti i rok isporuke u danima. Prvi red se preskače, tu se mogu staviti nazivi kolona.

F7 – Selekcija stavki po vrsti artikla.

Shift-F7 – Traženje artikla po proizvoljnom podatku.

Alt-F7 – Funkcijski tasteri za traženje artikala.

F8 – Ova komanda konvertuje sve proizvode po tekućim sastavnicama u sirovine. Konverzija se radi samo za artikle koji su definisani sa „korišćenje sastavnice“.

F10 – Pregled trenutnog stanja artikla po svim magacinima.

Alt-P – Napomena vezana za artikal.

Ctrl-P – Štampanje napomene vezane za artikal.

Alt-Z – Prikazivanje zamena za artikal.

„-„ – Ukoliko je aktivan linijski unos i kursor nije na količini ili šifri, uneta stavka se pomera na gore.

+ – Ukoliko je aktivan linijski unos i kursor nije na količini ili šifri, uneta stavka se pomera na dole.