STAVKE RADNOG NALOGA

Radni nalog sadrži (što se artikala tiče) dve vrste stavki: sirovine i gotove proizvode. Uno i jednih i drugih stavki je sličan. Ukoliko je uključen ekranski unos podataka, dobija se lista svih artikala sortirana po abecedi, pri čemu se artikli nalaze brzim traženjem. Slede jedinica mere, količina u magacinu iz koga se sirovine trebuju. Ukoliko je isključeno automatsko generisanje trebovanja, prikazuje se stanje magacina proizvodnja u toku. U suprotnom se prikazuje stanje magacina sirovina. Sledi količina koja se unosi po nalogu i cena koju računar automatski nudi (to je nabavna cena u izabranom magacinu). U srednjem delu ekrana se nalazi zbir svih sirovina, gotovih proizvoda i ostalih troškova.

F2 – Upis novog artikla u evidenciju.

F3 – Brisanje unete stavke naloga.

F4 – Pregled svih unetih stavki naloga.

F5 – Generisanje kartice artikla u magacinu sirovina. Ova opcija je korisna ukoliko treba odrediti cenu neke starije sirovine i slično.

F6 – Automatsko generisanje liste utrošenog materijala na osnovu izabrane sastavnice proizvoda.

Shift-F6 – Generisanje liste sirovina na osnovu sastavnice, s tim što se svaki artikal dalje razlaže do zadnjeg nivoa ukoliko je za njega definisana sastavnica.

Alt-F6 – Automatsko generisanje liste sirovina za sve proizvode.

Ctrl-F6 – Učitavanje količina iz eksterne datoteke ili dokumenta. Opcija „Učitavanje iz trebovanja“ učitava sve trebovane sirovine u planirane količIne. UPOZORENJE: ova opcija se ne sme koristiti sa automatskim generisanjem trebovanja, jer će upisane količine ponovo biti upisane u poseban interni nalog!

F7 – Izdvajanje i selekcija artikala po tipu artikala.

Shift-F7 – Traženje artikla na osnovu proizvoljnog podatka.

Alt-F7 – Rad sa funkcijskim tasterima.

F8 – Specifikacija gotovog proizvoda. Prvo se zadaje tip artikla, naziv i šifra, proizvedena količina i naziv upotrebljene sirovine. Ukoliko artikal postoji, biće uneta kao proizvedena stavka. Ako ne postoji, automatski se upisuje u tabelu artikala. Ova opcija se obično koristi kod proizvodnje gde se često prave veoma male serije specijalnih proizvoda.

F9 – Za zadati vremenski period i vrste artikala, nalazi se ukupan izlaz iz magacina gotovih proizvoda i taj izlaz se upisuje na listu gotovih proizvoda. Slično se za sav ulaz u magacin sirovina generiše lista utrošenih sirovina. Ova opcija je korisna kod sređivanja manjih odstupanja od planirane proizvodnje.

Alt-F10 – Pregled zaliha artikla po nabavnim cenama.

Alt-T – Podešavanje prikaza i traženja artikala.