SUSPENDOVANJE KUPACA SA DUGOVIMA

Ova opcija služi da se svi kupci sa dospelim dugom označe kao suspendovani. Pri tom se uzimaju samo kupci koji imaju dug veći od iznosa koji je u sistemskim opcijama zadat kao minimalni dug. Ova vrednost se takođe može zadati i kao procenat od zadatog limita za kupca.

Zadaje se broj dana tolerancije – ukoliko kupac kasni manje od zadatog broja, stavka se ne uzima u obzir. Ako je na samom kupcu zadat broj dana za toleranciju, onda se uzima taj podatak.

Krajnji rezultat je da se svi kupci koji imaju dospeo dug suspenduju.