TABELA ARTIKALA PO KUPCIMA – Za izabranog komercijalistu i grupu artikala dobija se tabela fakturisanih artikala za zadati period. Tabela se može štampati u formatu pogodnom za učitavanje u Excel (F5 i Shift-F5).