TABELA PRODAJE PO ATRIBUTIMA – Za zadati period se prvo daje tabela ukupnog ulaza i izlaza po nabavnom i prodajnim cenama. Pri kreiranju tabele mogu se filtrirati podaci o ulazu po određenom dobavljaču, a podaci o izlazu se mogu filtrirati po tipovima kupaca, određenom kupci i po komercijalisti. Komercijalista se može uzeti sa partnera ili sa fakture.

Dobijena tabela se može selektovati po vrstama artikala (F7). Zatim se na osnovu tih podataka mogu dobiti izveštaji o ulazu, izlazu, tabelarna raspodela vrednosti određenog atributa ili ukrštanje vrednosti dva atributa (F5). Pri tom je pre svakog izveštaja omogućeno da se zada određena vrednost atributa, čime se dodatno filtrira dobijen spisak. Ukoliko nije izvršena nikakva selekcija po vrsti artikla, omogućena je selekcija samo po zajedničkim globalnim atributima. Ako je izabrana neka vrsta, selekcija se omogućava po atributima te vrste.