TABELA TROŠKOVA – Za zadati period se daje tabela svih evidentiranih troškova. Uparivanje troškova se vrši po polju oznaka za svaki trošak, pa se ovo polje mora popuniti prilikom unosa troška.