TABELA ULAZ/IZLAZ/STANJE – Za zadati vremenski period, izabrane vrste artikala i zalihe daje se po hijerarhiji svih vrsta ukupan ulaz, izlaz i trenutno stanje artikala. Pri tom se uzima stanje na kraju zadatog intervala. Izveštaj se daje po težini, a ukoliko se težina razlikuje od komadnih podataka, u drugom redu se daju i količinski podaci.

Izveštaj osim težine može da prikazuje samo izlaz i vrednost, ako se izabere odgovarajuća opcija.