TABELA ZA EKSPORT – DUGOVANJA – Eksport podataka o dugovanjima prema dobavljačima.