TABELARNI ULAZ/IZLAZ – Ovaj izveštaj je identičan izveštajima „Ulaz/izlaz po dokumentima“ i „Ukupan ulaz/izlaz“, osim što rezultat daje razvrstan po danima ili mesecima. Koristi se za sravnjivanje stanja sa GK. NAPOMENA: u izveštaj ne ulaze artikli koji su označeni kao U-Usluga.