TABELE PARTNERA

Ova opcija omogućava da se kreiraju razni pregledi partnera sa kolonama koje definiše korisnik. Mogu se koristiti sledeće komande:
F2 – Kreiranje nove tabele. Zadaje se naziv tabele, sortiranje po nazivu ili šifri, kao i oznake partnera koje treba uključiti u tabelu. Može se zadati i klasa partnera koji ulaze u tabelu.

F3 – Brisanje tabele

F4 – Izmena tabele

F9 – Generisanje podataka za sve tabele.

Enter – Pregled tabele. U svakoj tabeli se proizvoljno mogu definisati kolone.

Tab – Selekcija partnera

Enter – Pregled kartice partnera

Alt-strelice – Promena širine svake kolone.

Ctrl-Strelice – Pomeranje tekuće kolone levo ili desno.

F2 – Kreiranje nove kolone. Treba uneti naziv kolone, formulu, format prikaza i da li treba sumirati kolonu.

Ctrl-F2 – Kreiranje novog partnera

F3 – Brisanje kolone

Shift-F3 – Brisanje svih oznaka sa partnera

Ctrl-F3 – Brisanje partnera

F4 – Izmena kolone

Ctrl-F4 – Izmena partnera

F5 – Štampanje tabele

F6 – Sortiranje izabrane kolone

F7 – Selekcija i sortiranje partnera. Omogućena je selekcija po uslovu ili određenom tipu izdatih faktura.

Ctrl-F7 – Izračunavanje limita na osnovu zadate formule

Alt-L – Štampanje nalepnica

Alt-F – Zadavanje filtera za tabelu. Pomoću ove komande se može zadati filter za tabelu partnera i taj filter će se uvek aktivirati kad se uđe u tu tabelu.