TEKST PROCESOR

Tekst procesor služi za pisanje jednostavnijih tekstova: ugovora, dopisa, …

Tekst se unosi standardnim komandama. Kada se dostigne desna margina, kursor se automatski pomera na početak novog reda. Kraj reda se kasnije može menjati, u zavisnosti od definisanog formata strane. Zato red nikada ne završavajte „blanko“ simbolima, već normalno nastavite da unosite tekst. Kraj pasusa treba označiti tasterom ENTER.

Postoje i sledeće komande:

Esc – Prekid rada na tekstu. Sve izmene se automatski snimaju.

F2 – Kreiranje praznog reda.

F3 – Brisanje čitavog reda.

F7 – Traženje zadate reči u tekstu.

Shift-F7 – Nastavak traženja.

Alt-Q – Prekid unosa teksta i napuštanje svih izmena.

Alt-strelice – pomeranje prozora za unos teksta.