TEST POREZA

Ova opcija poredi porez na artiklima sa porezom na dokumentima u zadatom intervali. Ukoliko postoji razlika na nekim dokumentima, ispisuje njihovu listu.