VOZAČI

Ovde se evidentiraju vozači. Za svakog vozača se zadaje ime i prezime, broj telefona, adresa i broj lične karte.

F2 – Upis novog vozača

F3 – Brisanje vozača

F4 – Izmena podataka za vozača

F5 – Pregled isporuka po izabranom vozaču

F10 – Pregled isporučenih artikala