Kada se koristi linijski način za unos artikala na dokumentu ili komanda Sh-F7, za svaki artikal se zadaje šifra artikla (*15). Pri tom postoje veoma važne olakšice pri traženju:

– Kada se zada početak šifre, program ispisuje tabelu svih artikala čija šifra počinje zadatim stringom. Na primer, ako se zada „11“, ispisaće se artikli sa šiframa „1101“, „1102“, …

– Umesto po šifri, isto ovo se može izvesti i po nazivu, samo treba u podešavanjima uključiti traženje po nazivu.

– Umesto šifre, može se zadati i bar-kod ili jedna od alternativnih šifri definisanih na artiklu.

– Ako se zada string „*abc“, dobija se tabela sa svim artiklima koji u nazivu bilo gde mogu imati string „abc“. Pravljenje ove tabele može potrajati, u slučaju većih lager lista.

– Ako se zada „?“, dobija se mogućnost izbora jedne vrste artikla.

– Ako se zada „?VRS“, automatski se daje spisak artikala koji pripadaju vrsti VRS.

– Ako se zada „#“, dobija se pregled artikala u katalogu. Iz tog spiska se komandom Enter mogu prebacivati stavke u glavni šifarnik artikala.

– Ako je uključeno traženje po ključnim rečima, traženje je moguće po bilo kom podatku iz uključenih polja: naziv, napomena itd. Ključne reči se zadaju prostim unosom. Ako ih ima više, treba ih razdvojiti spejsom. Na primer, ako zadate traženje reči „FILTER“ dobićete sve artikle koji u izabranim poljima imaju reč FILTER. Ako zadate više reči, dobićete sve artikle gde se pojavljuju sve zadate reči.

Osim tekuće količine u izabranom magacinu, komandom F10 se može videti stanje i u ostalim magacinima. Komanda Alt-P pokazuje napomenu vezanu za artikal.