TRAŽENJE DOKUMENTA

Ova opcija se koristi za traženje dokumenta na osnovu partnera na koga se odnosi. Na primer, ovako se mogu izdvojiti sve profakture za jednog kupca i sl. Standardnim komandama za brzo traženje se bira jedan kupac. Pritiskom na taster dobijaju se detaljni podaci o partneru. Traženje po proizvoljnom podatku se izvodi tasterom F7. Sa F10 se bira odgovarajuća klasa partnera.