Trezor izveštaj za finansije

Ovaj izveštaj se koristi za generisanje XML fajla za Trezor koji se zove „Podaci o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica“. Podaci se generišu za zadati period na osnovu unetih podataka o zaradama. Prvo se unose parametri:

Isplate do-do – Vremenski interval.

Status radnika – Ovom opcijom se biraju statusi radnika koji ulaze u izveštaj.

JBKSJ – Jedinstven broj korisnika javnih sredstava.

Funkc.klasifikacija – Upisuje se šifra funkcionalne klasifikacije iz šifarnika. Upisuju korisnici budžetskih sredstava, a ostali upisuju šifru 999.

Izvor finansiranja – Šifra finansiranja iz šifarnika. Upisuju korisnici budžetskih sredstava, a ostali upisuju šifru 999.

Kada se unesu svi parametri, generiše se tabela sa podacima iz obračuna:

trez-1

Sve vrednosti u tabeli se mogu po potrebi menjati. Komandom F2 možete dodati novu stavku, a F3 briše tekuću stavku. XML se može generisati na dva načina:

Komandom F8 koja traži posebni XLS u kome se popunjavaju podaci i onda se komandom u okviru XLS-a generiše XML. Komanda Ctrl-F8 učitava XLS šablon sa našeg servera i posle toga nastavlja eksport (kao komanda F8).

trez-3

Komandom F9 se direktno generiše traženi XML.