UČITAVANJE ALTERNATIVNIH ŠIFARA

Ova opcija služi za učitavanje alternativnih šifara iz eksterne datoteke. Prvo treba napraviti datoteku sledećeg formata (na primer):

001  014
001  021
001  068  kom  10  MET
002  120
002  230

U prvoj koloni je šifra artikla za koji se definiše zamena, a sledeći podatak je alternativna šifra. Opciono se mogu zadati i jedinica mere, količina u pakovanju i oznaka šifre. Program zadatu šifru prvo traži po šifri, a ako je ne nađe, traži je po bar-kodu. Ako se artikal nađe, zadata šifra (druga kolona) se upisuje kao njegova alternativna šifra.