App podržava učitavanje izvoda u elektronskom obliku iz raznih eksternih izvora. Pre učitavanja je neophodno da se izabere datoteka sa izvodom i da se izabere jedna od mogućih obrada novih partnera. Ako se izabere „upis“, svaki novi partner biće automatski upisan u evidenciju, a u suprotnom će se knjižiti na automatski generisanog partnera „NEPOZNATO“. Može se izabrati i opcija INTERNET PODACI koja automatski podatke o partneru učitava sa našeg servera. Ako se izabere opcija za sortiranje, sve stavke će se pre upisa sortirati po iznosu. Opcija ŠIFRA PARTNERA U POZIVU NA BROJ određuje da li u slučaju da partner nije prepoznat po tekućem računu treba probati traženje po pozivu na broj koji treba da odgovara šifri partnera. Na primer, ako je poziv na broj 12345, tražiće se partner sa šifrom 12345. Postoji i mogućnost zadavanja šifre za džoker simbolima. Na primer, može se za šifru zadati #???12345. Ovo označava poziv na broj koji ima prvo tri bilo koja znaka, a zatim sledi 12345. Na primer, 00012345, 00112345, … Opcija BRIŠI E-IZVOD briše datoteku sa izvodom ukoliko je učitavanje bilo uspešno.

Ukoliko se izabere opcija „Automatski“, analizira se zaglavlje datoteke i na osnovu toga se određuje pravi format. Trenutno su podržani sledeći formati:

HVB banka – Učitava se izvod iz standardne ASCII datoteke hgenerisane iz Halcom softvera.

Raiffeisen banka – Izvod se učitava iz XML specifikacije.

Halcom – Izvod se učitava iz ASCII datoteke sa poljima fiksne širine.

FX Client – Izvod se učitava iz XML specifikacije.

Societe Generale – Izvod se učitava iz standardne ASCII datoteke

AIK banka – Izvod se učitava iz datoteke „izvod u sdk formatu“.

ZIS – Izvod se učitava iz ZIS XML datoteke.

PTT – Izvod Poštanske štedionice.

SppLink – Učitavanje izvoda iz programa SPPLink.