Kod unosa internih naloga unose se sledeći podaci:

DOKUMENT je broj dokumenta. Sistem sam nudi prvi sledeći broj sa spiska, ali se može izmeniti.

NAPOMENA je proizvoljan komentar.

DATUM je datum sa kojim se knjiži dokument.

DIMENZIJE se unose opciono, ako su uključene.

PARTNER je partner na koga se odnosi dokument.

KNJIŽENJE – da li će se dokument uknjižiti u kartice partnera. Ukoliko se uradi samo osnovni dokumnt, u kartice se knjiži nabavna vrednost. Ukoliko se uradi i kalkulacija, upisuje se VP vrdnost.

DEV.FAKTOR je kurs ref.valute za ovaj dokument.

NAČIN ISPORUKE.

MAGACIN – izbor magacina

VOZILO – ako je uključen ovaj element.

ARTIKLI su stavke dokumenta – artikli.

TROŠKOVI se mogu koristiti za dodatne korekcije ukupnog iznosa dokumenta.

NAPOMENE za napomene.

Ukoliko se radi o ulazu, roba se unosi u izabrani magacin, a pri izlazu se skida iz magacina. Pri prenosu se iz jednog magacina skida, a u drugi upisuje. Ukoliko nije kreirana kalkulacija, artikli se skidaju/upisuju po ceni navedenoj u dokumentu. Ukoliko se uradi kalkulacija, uzimaju se cene sa kalkulacije.