UČITAVANJE KOLIČINA IZ EKST.IZVORA (PROF)

– Učitavanje količina iz ulaznog dokumenta. Bira se ulazni dokument i kopiraju se sve količine iz njega.

– Učitavanje internog naloga

– Učitavanje iz posebne datoteke. Daje se spisak svih datoteka u diru koji je u opcijama unet kao dir za rad sa bar kodovima (mora imati ekstenziju .DAT). Zatim se redom učitavaju artikli iz te datoteke.

– Učitavanje iz sistemskog clipboarda. Učitavaju se podaci pripremljeni u eksternom bar-kod čitaču.

– Učitavanje svih trenutno raspoloživih količina. Na primer, ako se unosi faktura, učitavaju se sve količine u izabranom magacinu.

– Učitavanje svih artikala po izabranoj sastavnici

– Učitavanje internih prenosa u pridruženi magacin. Za izabrani reg.int.prenosa i vremenski interval, učitavaju se svi interni prenosi prema pridruženom magacinu od kupca koji je izabran na profakturi. Učitani prenosi se označavaju kao transferisani. NAPOMENA: ukoliko se podaci učitaju, ali se dokument ne snimi, interni prenosi će svejedno biti označeni kao transferisani!