UČITAVANJE KOLIČINA U INTERNI NALOG

– Učitavanje količina iz ulaznog dokumenta. Bira se ulazni dokument i kopiraju se sve količine iz njega.

– Učitavanje količIna iz profakture.

– Učitavanje iz posebne datoteke. Daje se spisak svih datoteka u diru koji je u opcijama unet kao dir za rad sa bar kodovima (mora imati ekstenziju .DAT). Zatim se redom učitavaju artikli iz te datoteke.

– Učitavanje iz sistemskog clipboarda. Učitavaju se podaci pripremljeni u eksternom bar-kod čitaču.

– Učitavanje svih trenutno raspoloživih količina. Na primer, ako se unosi faktura, učitavaju se sve količine u izabranom magacinu.

– Učitavanje količina koje popunjavaju eventualne minuse u drugom magacinu.