Komanda služi za učitavanje napomena vezanih za artikle.

Za početak je potrebno spremiti datoteku sa šiframa i opisima, tako što će se za svaki artikal navesti šifra i odgovarajući opis:

001 Ovo je opis za artikal sa šifrom „001″.
0513 Ovo je drugi opis, za artikal sa šifrom „0513″.
1112 Treći opis, za artikal sa šifrom „1112″.

Ukoliko se između šifre artikla i opisa artikla upiše razmak, šifre neće smeti da sadrže razmake, jer se na osnovu pozicije razmaka određuje kraj šifre i početak opisa. Ali, ako koristite komandu „TAB“, šifre mogu sadržati i razmake.

Umesto šifara mogu se koristiti i bar-kodovi. Ukoliko želite da zadate napomenu u više redova, koristite oznaku :

001 Ovo je<CR>tekst u više<CR>redova.