UČITAVANJE NARUDŽBENICE

Potrebno je popuniti sve tražene podatke za narudžbenicu. DOKUMENT označava broj narudžbenice. Sistem nudi prvi sledeći broj sa spiska, ali je moguće upisati bilo koji broj. DATUM je datum sa kojim se kreira narudžbenica, a OČEKUJE SE očekivani datum isporuke robe. U polje PARTNER zadaje se na uobičajeni način dobavljač. REGISTARSKI BROJ i DATUM REGISTRACIJE se odnose na podatke o registrovanju delatnosti firme. ISPORUKA i PLAĆANJE su komentari o isporuci i načinu plaćanja. U polje MAGACIN treba upisati magacin u koji će ući roba ukoliko se narudžbina realizuje.

NAPOMENA: Narudžbine su zajedničke za SVE magacine, pa sama oznaka magacina nema značaja za narudžbenicu, ali se koristi kod automatskog kreiranja ulaza.

U složenu stavku ARTIKLI unose se stavke narudžbine, tj. artikle koji se naručuju.

U NAPOMENE se upisuju proizvoljne napomene.