UČITAVANJE PODATAKA O SVIM PARTNERIMA

Ova opcija omogućava da se sa interneta učitaju podaci o svim partnerima. Učitavaju se tekući računi, status računa (blokiran) i da li je App korisnik. Servis posle učitavanja svakog partnera pravi pauzu od 2 sekunde, zbog preopterećenja servera. Ovu opciju je preporučljivo da aktivirate van radnog vremena.