Ova opcija omogućava da sa našeg servera preuzmete najnovije parametre sa poslovanje: PIO, porez, …