Ova opcija služi za učitavanje alternativnih šifara iz eksterne datoteke. Prvo treba napraviti datoteku sledećeg formata (na primer):

001 014
001 021
001 068 kom 10 MET
002 120
002 230

U prvoj koloni je šifra artikla za koji se definiše zamena, a sledeći podatak je šifra zamene. Na primer, iz gornje tabele se vidi da je artikal sa šifrom 014 zamena za artikal sa šifrom 001. Slično je 068 zamena za 001. To se u App upisuje tako što se u alterativne šifre artikla 021 upisuje i šifra 001. Opciono se mogu zadati i jedinica mere, količina u pakovanju i oznaka šifre.